การแจกแท็บเล็ตของรัฐบาล

 

 

‘แท็บเล็ต’สื่อกระตุ้นการเรียนรู้

‘แท็บเล็ต’ สื่อการสอน กระตุ้นการเรียนรู้ของหนูๆ : สกู๊ป การศึกษา : เรื่อง-ภาพ โดย … ชุลีพร อร่ามเนตร

          ปฏิเสธไม่ได้ว่า “คอมพิวเตอร์” กลายเป็นสื่อหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม ทว่าอีกนัยหนึ่งสื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ย่อมมีผลเสียแอบแฝง นโยบายของรัฐบาลแจกแท็บแล็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงมีทั้งผู้สนับสนุน และเห็นค้าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานหลักที่ต้องดำเนินการแจกแท็บเล็ตกระจายไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ จัดโรดโชว์เสวนาวิชาการ “แท็บเล็ตช่วยตอบปัญหาการศึกษาไทยได้อย่างไร”

          โดย ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายแท็บเล็ตมีความจำเป็น และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก ถึงแม้ขณะนี้มีหลายคำถามเกิดขึ้นในสังคม ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่อนาคตคำถามเหล่านี้จะหายไป เมื่อเห็นการนำไปใช้ของนักเรียน และประโยชน์ที่จะได้รับ เพราะอนาคตการซื้อแท็บเล็ตคงง่ายขึ้น การที่รัฐบาลแจกแท็บเล็ตเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก ครู และพ่อแม่ เพราะการที่ทางกระทรวงศึกษาฯ แจกแท็บเล็ต ป.1 พ่อแม่ส่วนใหญ่อายุ 30 กว่าปี ยังเข้าใจยุคเทคโนโลยี เมื่อเด็กกลับบ้านจะมีครูเพิ่มอีก 2 คน คือพ่อแม่ ที่จะช่วยสอนเด็กได้

          เช่นเดียวกับ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ดีที่รัฐบาลกำหนดให้เกิดขึ้น เป็นการลงทุน มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ทัศนะของ สพฐ.จะใช้แท็บเล็ตเพื่อแก้ปัญหาการศึกษา ได้แก่ 1.แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน 2.ระดับมาตรฐานทางการศึกษาของไทยที่ย่ำอยู่ในสภาวะผลสัมฤทธิ์เด็กไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะเรื่องภาษา 3.แก้ปัญหาเด็กนิสัยไม่สนใจ ใฝ่รู้ รักการอ่าน เด็กติดเกมชอบเล่นเกม และ 4.แก้ปัญหาเด็กไทยไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง แท็บเล็ตจะสร้างการทำงานเป็นทีมได้หรือไม่อย่างไร

          การนำแท็บเล็ตมาใช้ ครูต้องเพิ่มบทบาทในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พลิกบทบาทของตนเองมาเป็นพี่เลี้ยง ครูกัฐจนา สันฐาน ครูสอนวิชาภาษไทย และคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนวัดเจ้ามูล เล่าว่า ตอนนี้แม้โรงเรียนจะยังไม่ได้รับแท็บเล็ต แต่ได้เตรียมความพร้อม เพิ่มเติมศักยภาพการเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตให้แก่ครู มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เด็ก และพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า การนำแท็บเล็ตมาใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ไม่ใช่มาทำหน้าที่แทนครูทั้งหมด ครูยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแล และช่วยนักเรียนค้นคว้าหาคำตอบ ซึ่งแท็บเล็ตจะเข้ามาช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้น

          “สื่อที่อยู่ในแท็บเล็ต มีการเคลื่อนไหว แตกต่างจากหนังสือ ดังนั้นแท็บเล็ตจะช่วยเติมเต็ม กระตุ้นการเรียนรู้ สร้างความสนุกสนาน กระบวนการคิด การศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมให้แก่เด็กได้ ยิ่งเด็ก ป.1 เป็นวัยที่มีความตื่นตัว อยู่ไม่นิ่ง การให้เด็กอ่านหนังสือดูภาพ อาจทำให้เบื่อหน่าย การได้เห็นภาพคลื่อนไหวจะช่วยให้มีความสุข และอยากเรียนรู้มากขึ้น แต่การใช้แท็บเล็ตในการเรียนไม่ควรเกิน 20 นาที ใน 1 คาบเรียน เพราะอาจจะทำให้เด็กไม่อ่านหนังสือ ไม่ได้ฝึกเขียน” ครูกัฐจนา ตั้งข้อสังเกต

          ดูแล้วการนำสื่อแท็บเล็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อยู่ที่ผู้ใช้ แต่เด็กน้อยอย่าง ป.1 พวกเขาจะสามารถเข้าใจหรือว่าแท็บเล็ตนำไปใช้อะไรได้บ้าง น้องโฟกัส ด.ญ.ณัฐชา จ้อยนิล และน้องขวัญ ด.ญ.สุจิรา ฤกษ์เย็น เด็กน้อยชั้น ป.1 โรงเรียนวัดพลับพลาไชย เล่าว่า รู้จักแท็บเล็ต เพราะเคยเห็นจากรูปภาพ แต่ไม่เคยเห็นเครื่องจริงๆ ว่าจะสวยเหมือนในรูปหรือไม่ ส่วนจะนำมาใช้อะไรได้บ้างนั้น คุณครูบอกว่าจะนำมาช่วยในการเรียนรู้ มีภาพเคลื่อนไหว มีเกมคณิตศาสตร์ คำศัพท์ให้เราได้เรียน และจะได้ฟังเสียง เวลาเรียนภาษาอังกฤษด้วย

          “พวกหนูอยากเห็น และอยากใช้แท็บเล็ต เพื่อจะนำมาใช้ค้นคว้า และเล่นเกมคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อย่างที่คุณครูบอกว่าจะเป็นการเรียนที่สนุก และทำให้เราได้เห็นภาพเคลื่อนไหว มีเสียงให้ได้ฟังด้วย”

          แท็บเล็ต อีกหนึ่งจิ๊กซอว์ที่จะใช้ในการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดแก่เด็กๆ หลังจากนี้คงต้องดูต่อไปว่า ผลลัพธ์ของการเรียนรู้แบบดิจิตอลจะสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ช่วยปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมของเด็กไทยได้หรือไม่..?